Jan Vermaning (trompettist en dirigent van Naska) uit Joure organiseert al jaren rond 4 mei een educatief project voor de jeugd. Motto: herdenken en stilstaan bij de immens trieste periode uit de wereldgeschiedenis.
In 2012 ontstaat het plan om hiervoor een levensverhaal centraal te stellen. Vermaning zoekt contact met Jules Schelvis. “Het leek ons een prachtig idee – gezien de zeer rijke kennis van muziek en zijn passie hiervoor – dat we bestaande werken van Schelvis’ keuzen zouden uitvoeren.”  Zijn keus voor Schelvis blijkt een gelukkige; deze twee creatieve mensen met een sociale drive hebben elkaar snel gevonden.
Stapsgewijs vindt de ontwikkeling van het project plaats, waarbij script, verhaal, muziek en beeld  steeds meer vorm krijgen.
In 2013, 70 jaar na de transporten Westerbork-Sobibor, is de première en gedurende het herdenkingsjaar vinden er vele uitvoeringen plaats. De laatste in Elburg, in een uitverkochte kerk, 650 mensen.
Het is tijd om grenzen te verleggen: het idee van een concerttournee van Amsterdam via Berlijn naar Sobibor wordt geboren.
Streefbedrag om het doel te bereiken €100.000,-