Verslagje van Wim Boevink

Verslagje van Wim Boevink

Jules was wel nerveus geweest, had Mirjam gezegd. We spraken wat na, daar in de Westerkerk. Jules was de kerk uitgelopen, vlak achter hem de koning, en mensen van rang en stand, een staatssecretaris, een commissaris van de koning, een burgemeester. En allemaal liepen ze achter die

Lees verder